Wpływ alternatywnych metod podawania cieczy obróbkowej podczas ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przedstawiono badania nad określeniem wpływu warunków (ciecz obróbkowa, głębokość szlifowania) ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy. Frezy ostrzono z cieczą obróbkową podawaną w trybie obfitym, z minimalnym wydatkiem (MQL) oraz przy jednoczesnym użyciu mgły olejowej i sprężonego powietrza. W trakcie badań zastosowano dwie głębokości szlifowania: 0,01 i 0,03 mm. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości i chropowatości wykazały, że istnieje możliwość zmiany warunków szlifowania poprzez zastąpienie tradycyjnie stosowanej emulsji podawanej w trybie obfitym metodą alternatywną.
In the paper experimental results obtained during hob sharpening process are presented. HSS hobs have been sharpened with application of different types of lubrication and cooling methods. Wet machining, minimal quantity lubrication (MQL) and compressed air with MQL methods (MQL-SP) were taken to evaluation. Two depth of cut levels were applied during experimental procedure: 0,01 and 0,03 mm. Results of surface metalographics of HSS hob and microhardness distribution from the rake face of the hob to the depth of 0,1 mm are presented too.

Opis

Słowa kluczowe

ciecz obróbkowa, ostrzenie frezów ślimakowych, warstwa wierzchnia ostrzy, frezy, mgła olejowa, sprężone powietrze

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.298-301, sum.