Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Library of the Lodz University of Technology
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Referat przedstawia teoretyczne założenia usług informacyjnych świadczonych w bibliotekach oraz ich praktyczne zastosowanie. Ukazuje przemiany w rodzajach źródeł informacji, formie ich udostępniania i udzielania oraz zmienność zapotrzebowania na poszczególne rodzaje informacji. Przywilej prezencyjnego informowania należący dotychczas do agend powołanych w tym celu, np. ośrodków, oddziałów, czy działów informacji ustępuje pod wpływem nowych technologii. Coraz częściej mamy do czynienia z „decentralizacją informacji naukowej”, nie jest ona udzielana jedynie na miejscu, w konkretnej agendzie biblioteki. W obliczu szeroko dostępnych serwisów zmieniają się funkcje bibliotekarza – menedżera informacji i ośrodka, powołanego w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Referat jest próbą odpowiedzi na pytania, co oferuje biblioteka swoim czytelnikom i co mogłaby jeszcze zaoferować, a także jakich informacji oczekują użytkownicy, a jakie uzyskują. Ponadto zawiera prognozę rozwoju informacji w bibliotekach szkół wyższych. Zwraca uwagę na źródła informacji, narzędzia ułatwiające jej dostępność oraz sposoby komunikowania się na płaszczyźnie biblioteka – użytkownik. Wskazuje na możliwość wirtualnego udzielania informacji w oparciu o coraz powszechniejsze internetowe komunikatory.
The paper presents theoretic assumptions and practical applications of library information services. It depicts transformations of information sources and forms of making them available as well as changes of users’ demands for specific types of information. New technologies cause changes in former organisation of presenting scientific information. More and more often science information is being decentralized, it is provided not only in currently acting Science Reference Divisions, Science Information Departments and sections. Information services are widely accessible online, so the function of a librarian transforms into an information manager, so changes the function of a library. The paper attempts to show the current and future offer of a library, patrons’ expectations and what they actually get. It also contains predictions for science information development in academic libraries. Information sources and tools as well as library – user communication methods are presented. The possibility of providing information by electronic online means is accentuated.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? : II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne., Łódź 2006, s.407-420 sum.