Multidimensional character of globalisation

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Globalization, as a basic megatrend of the modem world development is a complex and multidimensional phenomenon Its multi-dimensional character consists of three main parts: political, economic and sociocultural In this paper, authors analyse the globalization concept, its dimensions as well as possible costs and benefits in the context of international expansion of enterprises and the process of global companies ' emergence. Simultaneously, the authors also study the multidimensional issues of globalisation basing on the example of McDonald's Corporation
Globalizacja, będąc istotnym megatrendem związanym z rozwojem współczesnego świata, jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Jej wielowymiarowy charakter można rozważać w oparciu o trzy podstawowe aspekty:polityczny, ekonomiczny i społeczno-kulturowy. W artykule, autorzy analizują pojęcie globalizacji, jej wymiary, jak również ewentualne koszty i korzyści globalizacji w kontekście ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw oraz procesu powstania globalnych firm. Jednocześnie autorzy analizują wielowymiarowy charakter globalizacji w oparciu o przykład firmy McDonald's.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2015 z. 59 s. 69-82, sum.