Dark Sky Community Sopotnia Wielka – pierwsza społeczność czynnej ochrony ciemnego nieba w Polsce. Wnioski i waloryzacja działań 10 lat po modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W 2021 roku minęło 10 lat od przeprowadzonej inwestycji w postaci modernizacji oświetlenia ulicznego pod obszar ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej. Mimo upływu lat jest to nadal jedyna miejscowość w Polsce, gdzie świadomie dokonano kompleksowych zmian w infrastrukturze oświetleniowej, redukując zanieczyszczenie światłem. W opracowaniu poruszono waloryzację podjętych działań na przestrzeni ww. lat z udziałem wybranych projektów dotacyjnych, realizowanych przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP. Autorzy przedstawiają podjęte czynności w korelacji z wytycznymi, jakie musi spełnić społeczność ubiegająca się o tytuł IDSC do International Dark-Sky Association w USA. Zagadnienie wykracza jednak poza opracowaną w 2021 roku aplikację o ww. tytuł, powstałą w ramach projektu przy wsparciu programu ESC Komisji Europejskiej. Wnioski dotyczą korzyści płynących z podjętych działań, a także tego, z jakimi przeciwnościami muszą się mierzyć społeczności lokalne, zainteresowane czynną ochroną ciemnego nieba.
In 2021, 10 years have passed since the full modernization of street lighting for the dark sky protection area in Sopotnia Wielka. After many years, it is still the only place in Poland where comprehensive changes have been made in the lighting infrastructure, effectively reducing light pollution. The study presents the issue of valorizing the activities undertaken over the past few years with selected grant projects implemented by POLARIS – OPP Association. The authors present actions taken in correlation with the guidelines that must be met by the community applying for the IDSC title to the International Dark-Sky Association. However, the issue goes beyond the application developed in 2021 for the above-mentioned title, which was done as part of the project with the support of the ESC program of the European Commission. The conclusions concern the benefits of the actions taken, as well as the obstacles that local communities interested in active dark-sky protection have to face.

Opis

Słowa kluczowe

ciemne niebo, Sopotnia Wielka, Dark Sky Community, IDA, POLARIS-OPP, dark-sky, Sopotnia Wielka, IDSC, IDA, POLARIS-OPP

Cytowanie

Nawalkowski P., Konior J., Dark Sky Community Sopotnia Wielka – pierwsza społeczność czynnej ochrony ciemnego nieba w Polsce. Wnioski i waloryzacja działań 10 lat po modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej. W: Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem, Tabaka P. (red.), Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej ; Nr. 2366, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2022, s. 247-273, ISBN 978–83–66741–46–1, DOI 10.34658/9788366741461.13.

Kolekcje