Mechanika

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa

Abstrakt

Książka podejmuje wiele zagadnień mechaniki, od prostych problemów mechaniki ogólnej, tj. statyki, kinematyki i dynamiki, po jej zagadnienia bardziej złożone, m.in. ruch kulisty, teorię uderzenia, układy o zmiennej masie, a także wybrane zagadnienia mechaniki analitycznej i na drganiach mechanicznych kończąc. Książka może być podręcznikiem uzupełniającym z zakresu mechaniki ogólnej, ale przede wszystkim jest przeznaczona dla słuchaczy studiów II stopnia na kierunkach mechanicznych politechnik oraz dla słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników naukowych.

Opis

Książka została dofinansowana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej Profesora Piotra Kulę

Słowa kluczowe

mechanika, statyka, geometria mas, mechanika ogólna, kinetyka, mechanics, statics, geometry of masses, general mechanics, kinetics

Cytowanie

Awrejcewicz J., Mechanika., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", Warszawa 2007, ISBN 978-83-924382-3-6.