Mikrobiologia Materiałów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Red. nauk. Wydz. : Ambroziak, Wojciech

Słowa kluczowe

materiały - biodegradacja - podręczniki akademickie, materiały - mikrobiologia - podręczniki akademickie, materiały - deterioracja - podręczniki akademickie, drobnoustroje, mikrobiologia, materials - biodegradation - academic textbooks, materials - microbiology - academic textbooks, materials - deterioration - academic textbooks, microorganisms, microbiology

Cytowanie

Zysk B. (red.), Żakowska Z. (red.), Mikrobiologia Materiałów., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-150-5