Comparison of some properties and molecular structure of MHPOBC and chlorinated MHPOBC

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Comparison of molecular structure of MHPOBC and chlorinated MHPOBC has been made and presented in the paper. The main difference in molecular structure of MHPOBC and chlorinated MHPOBC molecules consists in different properties of two chemical bonds between the benzene ring with substituted chlorine atom and neighbouring parts of molecule. For chlorinated version of MHPOBC the component of molecular dipole moment perpendicular to the long axis of molecule is substantially smaller than for MHPOBC molecules. As a result of chlorination core of MHPOBC molecules becomes more flexible. These differences of molecular structure lead to easily noticeable differences in macroscopic properties of MHPOBC and its chlorinated version.
Porównano strukturę molekuły i niektóre właściwości fizyczne MHPOBC i MHPOBC-Cl Podstawowa różnica struktury molekuły polega na różnicy właściwości dwu wiązań chemicznych pomiędzy pierścieniem benzenowym zawierającym atom chloru a sąsiednimi fragmentami molekuły. Dla chlorowanej wersji MHPOBC obliczona składowa momentu dipolowego prostopadła do długiej osi molekuły jest istotnie mniejsza niż w przypadku molekuły MHPOBC. W wyniku zmiany właściwości niektórych wiązań molekuła MHPOBC-Cl staje się mniej sztywna. Konsekwencją tych różnic właściwości molekuł są istotne różnice właściwości fizycznych obydwu substancji.

Opis

Słowa kluczowe

ferroelectric/antiferroelectric liquid crystals, molecular structure, ferroelektryczne/antyferroelektryczne ciekłe kryształy, struktura molekularna

Cytowanie

Bąk, Grzegorz W., Comparison of some properties and molecular structure of MHPOBC and chlorinated MHPOBC. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1229, Vol. 41, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 5-21, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2020.41.5-21.