Modernization of a Nitrous Gas Turbine-Driven Turbocompressor

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering

Abstrakt

The modernization of a nitrous gas four-stage centrifugal compressor is presented. The assumptions for modernization, its methodology and the results of thermodynamical, flow and dynamical calculations have been discussed. The technological aspects of the rotor modernization have been given.

Opis

Słowa kluczowe

nitrous gas, compressor, modernization, stability, rotordynamics, gaz zaazotowany, modernizacja, stabilność, rotordynamika

Cytowanie

Mechanics and Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 3, 2011, s. 289-296