Budowa systemu do jednoczesnego podawania kilku mediów chłodząco-smarujących w strefę szlifowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono budowę systemu samoczynnego podawania w strefę skrawania medium chłodzącego oraz smarującego w zależności od kinematycznej odmiany szlifowania. System ten pozwala na sterowanie wypływu sprężonego schłodzonego powietrza oraz mgły olejowej (MQL). Oba czynniki wykorzystywać można do chłodzenia jak i smarowania strefy obróbki oraz do kondycjonowania ściernicy.
The paper presents the development of the system self-administration in the cutting zone cooling and lubricating fluid based on kinematic variety of grinding. This system allows you to control the flow of cooled compressed air and oil mist (MQL). Both elements can be used to cool and lubricate the cutting zone and to condition the wheel.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, system samoczynnego podawania, strefa skrawania, medium chłodzące, medium smarujące, mgła olejowa, strefa obróbki

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.391-397