Optymalizacja systemu zaopatrzenia miast w energię cieplną jako podstawa programów naprawczych jakości powietrza

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

jakość powietrza - programy naprawcze, jakość środowiska atmosferycznego - stan prawny, zintegrowane zarządzanie energią, zaopatrzenie miast w energię cieplną, air quality - remedial programs, quality of the atmospheric environment - legal status, integrated energy management, supplying cities with thermal energy

Cytowanie

Skrzypski J., Optymalizacja systemu zaopatrzenia miast w energię cieplną jako podstawa programów naprawczych jakości powietrza. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003, s. 167-185, ISBN 83-86492-18-X.