Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego dla MSP w regionie łódzkim.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę związaną z rolą organów administracji publicznej w kwestii kształtowania środowiska sprzyjającego realizacji działań innowacyjnych i przedsiębiorczych przez firmy sektora MSP. Celem artykułu jest charakterystyka działań organów administracji publicznej w obszarze wskazanym w jego tytule. Stworzenie przedsiębiorcom odpowiednich warunków sprzyjających kreowaniu i wzmacnianiu ich zdolności innowacyjnej oraz wzrostowi efektywności gospodarowania zasobami stanowi zasadniczy wymóg i wyzwanie współczesności.
Implementation of proinnovative regional policy by public administration bodies is an essential development factor for each and every territorial unit. To create adequate conditions that would be conducive to creating and enhancing entrepreneurs’ innovative capacity and increasing their resource management effectiveness is the present day’s primary requirement and challenge. The article touches upon the issues of the role of public administration bodies in creating a favourable environment for SMEs to embrace innovation and industriousness.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 8, s.111-127 sum.