Gaussian light beam propagation in inhomogeneous medium

Brak miniatury

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

In this work the results of numerical calculations describing propagation of Gaussian light beam in inhomogeneous media is presented. Numerical calculation was based on scalar wave approximation. Additionally the split-step beam propagation method was exploited.
Praca przedstawia wyniki obliczeń numerycznych rozkładu natężenia wiązki lasera He-Ne w trakcie propagacji przez trzy niejednorodne ośrodki różniące się charakterem tejże niejednorodności. Do obliczeń wykorzystano przybliżenie pola skalarnego i rekurencyjnie liczono kolejne profile intensywności wiązki światła.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2008 Vol.29 s.65-74 streszcz.