Komputerowe metody identyfikacji obiektów elektrotermicznych

Brak miniatury

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono zakres badań prowadzonych w Katedrze Informatyki Stosowanej w obszarze metod i algorytmów identyfikacji obiektów cieplnych. Omówiono historię i główne kierunki tych badań oraz dotychczasowe osiągnięcia. Wskazano również aktualne trendy rozwojowe w tej dziedzinie, w tym wykorzystywanie nowoczesnych technik informatycznych. Zaprezentowano także wybrane metody komputerowej identyfikacji rezystancyjnych pieców komorowych, pozwalające na uwzględnienie rozłożonego charakteru parametrów tego typu obiektów elektrotermicznych.
In the paper identification and modeling of electroheat plans as one of research area of Computer Engineering Department have been presented. Historical review as well as current trends and goals of the field have been discussed. Exemplary new techniques of identification of chamber electric furnaces have been proposed. The methods focus on distributed parameters on real plants.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2010 z.121 s.301-310 sum.