Wpływ doboru warstw na stateczność i nośność ortotropowych płyt pięciowarstwowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów geometrycznych i materiałowych na masę, stateczność i nośność płyt prostokątnych, zbudowanych z pięciu warstw o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów. Analiza nośności prowadzona jest w zakresie sprężysto-plastycznym, w oparciu o równania Prandtla-Reussa i kryterium plastyczności Tsai-Wu. Wyniki wstępnych obliczeń przedstawiono na wykresach.
In the paper the analysis of influence of materiał and geometrical parameters of layers on mass, stability and ultimate load of rectangular plates subjected to compression is carried out. The considered plates are built of orthotropic layers symmetrically arranged with respect to the midplane. The principal axes of orthotropy are parallel to the plate edges. The analysis is conducted in the elastic and elasto-plastic range, basing on Tsai-Wu Criterion and Prandtl-Reuss equations. The solution is reached in the analytical-numerical way by an iterative procedure. The results of preliminary calculations are shown in figures.

Opis

Słowa kluczowe

ortotropowe płyty, płyty pięciowarstwowe, stateczność płyt prostokątnych, wielowarstwowe płyty, orthotropic plates, five-layer plates, stability of rectangular plates, multi-layer plates

Cytowanie

Grądzki R., Kowal-Michalska K., Wpływ doboru warstw na stateczność i nośność ortotropowych płyt pięciowarstwowych. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 157-164, ISBN 83-914019-2-8.