Refleksja nad metodami nauczania architektury we Francji na przykładzie Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage w Lille

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia metodologii nauczania we francuskich szkołach architektury, wpisując się w szerszą problematykę różnic dydaktycznych w różnych krajach. Tematyka obejmuje założenia i metody, a nie program nauczania. W artykule, na przykładzie Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lilie, zaprezentowano dziesięć zagadnień, w tym podróże naukowe, atelier międzynarodowe i praktyki obowiązkowe. Wydaje się, że ocena skuteczności tych metod nauczania powinna być dokonana poprzez pryzmat jakości francuskiej architektury. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy w Polsce powinniśmy skorzystać z przedstawionych doświadczeń.
The article considers the methodology of French architecture school describing differences in education in different countries. The subject is presented by 10 issues that concern aims and methods but not education program. Study trips, international studios and multiple internships in Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lille constitute some of analyzed aspects. It seems that the evaluation of the effectiveness of this didactics should based on the quality of French architecture. However, the remaining question is whether Poland should take advantage of presented experience.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.135-142 sum.