Kierunki działań proekologicznych i przedsięwzięcia priorytetowe w programie ochrony środowiska

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

Program Ochrony Środowiska, województwo Łódzkie - proekologiczne działania, województwo Łódzkie - poprawa jakości środowiska, województwo Łódzkie - ochrona środowiska - obszary problemowe, Environmental Protection Program, Łódzkie Voivodeship - pro-ecological activities, Łódzkie Voivodeship - improvement of the quality of the environment, Łódzkie Voivodeship - environmental protection - problem areas

Cytowanie

Skrzypski J., Kierunki działań proekologicznych i przedsięwzięcia priorytetowe w programie ochrony środowiska. W: Programowanie zrównoważonego rozwoju regionów : (na przykładzie województwa łódzkiego), Skrzypski J. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 31-65, ISBN 83-86492-25-2.