Fale

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

rodzaje fal, interferencja fal, efekt Dopplera, matematyczny opis fali, types of waves, mathematical description of the wave, wave interference, Doppler effect

Cytowanie

Krasiński M., Fale. W: Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki, Just A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 267-300, ISBN 978-83-7283-326-6.