Identyfikacja wsadu w dwuczęstotliwościowym nagrzewaniu indukcyjnym

Brak miniatury

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono założenia dotyczące struktury i działania systemu określającego zdolność do nagrzewania wsadu przy założonym procesie technologicznym na stanowisku inteligentnego generatora dwuczęstotliwościowego. Opisano metody potwierdzania własności fizycznych nagrzewanego wsadu oraz otrzymywania doświadczalnego nowych informacji, które mogą być zapisane w postaci reguł w bazie wiedzy.
This paper presents the assumptions regarding the structure and operation of a system for determining the ability of the heating load at a given process in stand of an intelligent dual-frequency generator. The methods of physical confirmation and receiving an experimental data of new information that can be stored in the form of rules in the knowledge base have been also described.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2013 z.125 s.139-146 sum.