Drapieżna nauka.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka

Abstrakt

Od lat słyszymy takie nazwy jak „drapieżni wydawcy” (predatory publishers), „drapieżne czasopisma” (predatory journals) i „drapieżne konferencje” (predatory conferences) – i niestety są to określenia coraz bardziej nasilających się zjawisk w świecie nauki. Autorzy tych pseudonaukowych tworów żerują głównie na doktorantach i młodych naukowcach, obiecując szybkie publikacje w czasopismach o wysokim wskaźniku Impact Factor. Po co? Podobnie jak w innych formach cyberprzestępczości, przede wszystkim w celu wyłudzenia pieniędzy.

Opis

Słowa kluczowe

Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Library of Lodz University of Technology, drapieżni wydawcy, drapieżne czasopisma, predatory publishers, predatory journals, Open Access, cyberprzestępczość, drapieżna nauka

Cytowanie