Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abstrakt

Prezentowana monografia przedstawia główne problemy ekologiczne Łodzi i aglomeracji Łódzkiej. Pozorny nadmiar czystej i łatwo dostępnej wody oraz dobre położenie geograficzne spowodowały w początkach XIX w. niezwykle szybki rozwój przemysłu włókienniczego, a w konsekwencji rozwój Łodzi i innych miast aglomeracji łódzkiej. Lawinowy rozwój fabryk oraz przyrost liczby mieszkańców nie zaowocował takim samym przyrostem infrastruktury miejskiej. Już po kilkudziesięciu latach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem mieszkańców w czystą wodę oraz olbrzymie problemy usuwaniem ścieków i z zanieczyszczeniem powietrza. Podjęte na początku XX w. wysiłki, aby chociażby częściowo rozwiązać te problemy okazały się niewystarczające. Również działania władz miejskich w okresie międzywojennym niewiele poprawiły tę sytuację. Łódź była cały czas postrzegana jako miasto z jednej strony wysepek bogactwa i kultury, a z drugiej jako obszary nędzy i olbrzymich zaniedbań. Dopiero w ostatnich 40 latach widoczne są znaczne zmiany na lepsze. Wybudowanie kilku elektrociepłowni spowodowało znaczną poprawę stanu powietrza szczególnie w nowych dzielnicach Łodzi. Rozwój sieci wodociągowej a także wybudowanie systemu transportu wody rozwiązało problem zaopatrzenia w nią mieszkańców. Budowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków porządkuje stan gospodarki ściekowej. Można powiedzieć, że do tej pory rozwiązano znaczną część problemów ekologicznych. Ale to co pozostało jeszcze do zrobienia, wskazuje na olbrzymie zadania, jakie stają przed nauką, przedsiębiorstwami wykonawczymi i władzami miasta. W skażę tylko dwa takie problemy: - archaiczny system gospodarki odpadami stałymi, który musi być zmieniony w najbliższych latach, - doprowadzenie „ekologicznego" ciepła do śródmieści miast. Tych problemów nierozwiązanych lub rozwiązanych częściowo jest wiele. Monografia przedstawia stan gospodarki komunalnej w Łodzi, a równocześnie wskazuje problemy, które muszą być w najbliższych latach rozwiązane. Prezentowane tutaj poglądy są spojrzeniem moim oraz autorów. Jest to spojrzenie techniczne.

Opis

Komitet Redakcyjny : Zarzycki Roman Skrzypski Jerzy Ledakowicz Stanisław Tarkowski Stanisław
Wydana z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Słowa kluczowe

zarządzanie środowiskiem - Łódź, problemy ekologiczne - Łódź, zagospodarowanie odpadów komunalnych - Łódź, gospodarka ściekowa - Łódź, environmental management - Łódź, ecological problems - Łódź, municipal waste management - Łódź, sewage management - Łódź

Cytowanie