Pałace na Antokolu w Wilnie – wczoraj i dziś

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Pałace są obiektami o znaczących walorach architektonicznych i przestrzennych głęboko zapadających w pamięć. Stanowią one odbicie różnych tendencji panujących w architekturze, w okresie , w którym powstały. I choć większość z nich straciło swoje pierwotne funkcje, to ich wygląd zewnętrzny nadal przypomina o dawnej świetności. Rezydencje te są obiektami niezwykle cennymi pod względem architektonicznym i historycznym, które zwracają na siebie uwagę i wybijają się w krajobrazie miasta.
Palaces are objects of significant architectural and spatial value that are deeply memorable. They reflect the various trends in architecture in the period in which they were created. And although most of them have lost their original functions, their external appearance still reminds us of their former glory. Palaces are objects of great architectural and historical value. Most of them also have aesthetic value, attracting attention and standing out in the city landscape.

Opis

Słowa kluczowe

pałac, zabytek, Wilno, historia, palace, monument, Vilnius, history

Cytowanie

Przewłocka-Sionek R., Pałace na Antokolu w Wilnie – wczoraj i dziś. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 81-89, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366 741072.7.