Strony i aplikacje mobilne - przykłady rozwiązań technologicznych w bibliotekach naukowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie EBIB

Abstrakt

Rosnące zainteresowanie technologią mobilną, rozwój urządzeń mobilnych oraz upowszechnienie mobilnego Internetu stawiają przed bibliotekami naukowymi konieczność redefiniowania koncepcji komunikacji z użytkownikiem. Biblioteki naukowe muszą nieustannie podążać za tymi zmianami, realizując powierzone im zadania, m.in. za pośrednictwem własnych stron i aplikacji mobilnych.

Opis

Słowa kluczowe

strony mobilne, aplikacje mobilne, biblioteki naukowe, technologie informacyjne, użyteczność serwisu WWW, usługi biblioteczne, serwisy biblioteczne

Cytowanie

Biuletyn EBIB, nr 3 (139), s.1-11