Komputerowa analiza obrazów z endoskopu bezprzewodowego dla diagnostyki medycznej.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Jednym z badań medycznych stosowanych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego jest bezprzewodowa endoskopia kapsułkowa. Wynikiem badania jest film, którego interpretacja przeprowadzana przez lekarza wymaga dużego skupienia uwagi, jest długotrwała i męcząca. Wyniki interpretacji nie są powtarzalne – zależą od wiedzy i doświadczenia konkretnego lekarza. Przedmiotem niniejszej monografii są opracowane przez autora metody numeryczne, których celem jest analiza obrazów cyfrowych z endoskopu bezprzewodowego zwiększające powtarzalność, wiarygodność oraz obiektywizm diagnozy medycznej.
Wireless capsule endoscopy is one of the medical tests used in diagnosis of gastrointestinal disorders. A result is a video of internal lumen of gastrointestinal tract which interpretation carried out by an expert gastroenterologist requires a lot of attention and is time consuming. The final diagnosis is rarely reproducible – it depends on the knowledge and experience of the diagnostic experience of the expert. The subject of this monograph is presentation and validation of novel algorithms for wireless endoscope video analysis whose purpose is to improve the reproducibility, reliability and objectivity of medical diagnosis.

Opis

Słowa kluczowe

Numerical methods, Medical diagnistics, Digital image analysis of the wireless endoskope, Wireless endoscope, Metody numeryczne, Diagnostyka medyczna, Analiza obrazów cyfrowych z endoskopu bezprzewodowego, Endoskop bezprzewodowy

Cytowanie