Znaczenie informacji w cybernetyce systemów zarządzania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

W artykule przedstawiono niektóre zależności pomiędzy informacją, cybernetyką a zarządzaniem. Współczesne pojmowanie zarządzania odbiega w dużej mierze od klasycznego ujęcia opartego na osiągnięciach praktyków, inżynierów usprawniających procesy wytwórcze. Szczególnego znaczenia w klasycznym pojmowaniu zarządzania odgrywa informacja w swym pierwotnym działaniu na organizację oraz cybernetyka, umożliwiająca wykorzystanie tej informacji do optymalizacji funkcjonowania.
The article presents the relationship between information, cybernetics and management. The modern concept of management is different from the classical approach based on the achievements of practitioners, engineers who improve manufacturing processes. Information is important in the classical understanding of management, through its impact on the organization and cybernetics, allowing the use of this information to optimize performance.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 nr 7, s.309-317