Bo otaczają nas wnętrza

Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W jaki sposób zainteresować urbanistyką przyszłych projektantów wnętrz? W programie studiów kierunku Architektura wnętrz pierwszy przedmiot związany z tak odległą dla nich tematyką pojawia się dopiero na V semestrze. Poprzez analizy najmniejszej jednostki miasta, jaką jest działka, istniejących przestrzeni publicznych, następnie samodzielne próby kształtowania abstrakcyjnej kompozycji wnętrz urbanistycznych tworzących dzielnicę, przyglądanie się proporcjom i skali kwartałów i przestrzeni pomiędzy nimi prowadzimy studentów do pierwszych prób przekształceń zdegradowanego fragmentu śródmieścia Łodzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontekst i istniejącą tkankę miejską stanowiącą o naszym dziedzictwie.
How to interest in urban planning future interior designers? In curriculum of Interior Design Faculty the first subject in a field connected with urban planning is introduced only on 5th term. Through several exercises - existing public and private space analysis, individual ideas for urban composition of hypothetical city district, studying city block proportions and their scale and the spaces in between - we lead students to their first project. It involves restructuring a city centre fabric, which is in process of degradation. We put strong emphasis on context and existing city structure as a part of heritage.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.105-110 sum.