Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna"

Abstrakt

Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki. Autorzy opisują nowe metody analizy wspomnianych układów ciągłych oraz prezentują nowe wyniki uzyskane w tym obszarze mechaniki. Książka jest przeznaczona dla studentów, inżynierów i pracowników naukowych z obszaru zagadnień dotyczących metod dynamiki i statyki układów ciągłych, bifurkacji i chaosu oraz modelowania i metod numerycznych.

Opis

Słowa kluczowe

chaos (teoria systemów), analiza numeryczna, metody Galerkina, metoda różnic skończonych, obliczenia konstrukcyjne, dynamika chaotyczna belek, chaos (theory of systems), numerical analysis, Galerkin methods, finite difference method, construction calculations, chaotic dynamics of beams

Cytowanie

Awrejcewicz J., Krys'ko, Vadim A., Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", Warszawa 2005, ISBN 83-204-3113-1.