Oznaczanie zawartości ergosterolu w materiałach budowlanych - metoda oceny stopnia zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

materiały budowlane - zanieczyszczenia, materiały budowlane - grzyby strzępkowe, zanieczyszczenia pleśniami, ergosterol, building materials - pollution, building materials - filamentous fungi, mold contamination

Cytowanie

Gutarowska B., Żakowska Z., Oznaczanie zawartości Ergosterolu w materiałach budowlanych - metoda oceny stopnia zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi. W: I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2000, s. 54-56.