Kierunki proekologicznej restrukturyzacji systemu zaopatrzenia Łodzi w energię cieplną

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

system zaopatrzenia Łodzi w energię cieplną, system zaopatrzenia w energię cieplną - restrukturyzacja - Łódź, thermal energy supply system in Łódź, thermal energy supply system - restructuring - Łódź

Cytowanie

Zarzycki R., Skrzypski J., Kierunki proekologicznej restrukturyzacji systemu zaopatrzenia Łodzi w energię cieplną. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi, Zarzycki R. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź 2003, s. 186-200, ISBN 83-86492-18-X.