Propedeutyka kierunkowych oddziaływań międzycząsteczkowych. Wiązania wodorowe, oddziaływania asocjacji warstwowej i wiązania halogenowe

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The review presents the typical bonding intermolecular interactions: hydrogen bonds, halogen bonds and stacking interactions. The first part describes the specific types of intermolecular interactions, including their definitions, energy and selected properties. The second part deals with the application of quantum-mechanical methods to study of intermolecular interactions, especially the appliance of the natural bond orbitals method, and usage of ab intio calculations for solving of structural problems appearing during the above mentioned studies. All above referred interactions have been presented in orbital terms. The third part describes the novel employment of graph theory to characterise the motifs formed by intermolecular interactions in the solid state.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Chemia, 2011 z.50 s.5-47 sum.