Oni to już dawno mieli! – czyli o historycznych, organicznych i dyktowanych przez funkcję źródłach współczesnych form w architekturze norweskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Podróżując po Norwegii, patrząc na budynki w miastach, miasteczkach, na wsi, ale także przy wlocie do kanałów elektrowni, przyglądając się wodzie, kamieniom, układowi skał, zauważyliśmy, że można odnaleźć w nich formy, obecne tam za sprawą oddziaływania sił natury, bądź dyktowane przez czystą użyteczność, a pojawiające się na przestrzeni ostatnich stu lat jako elementy kształtowania bryły budynków nadające im mocno zindywidualizowany, odważny, „nowoczesny” charakter. W swojej prezentacji chcielibyśmy pokazać zarówno przykłady obiektów, które mogły być zainspirowane takimi formami w zestawieniu z tym, co naszym zdaniem mogło być punktem wyjścia dla ich autorów, jak i obiekty w przypadku których analogiczność formy może być całkiem przypadkowa oraz potencjalne źródła przyszłych inspiracji, niekoniecznie minimalistycznych.
Traveling around Norway, looking at buildings in cities, small towns, in the countryside, but also at the inlet to the power plant canals, looking at water, stones, and the arrangement of rocks, we noticed that we could find forms in them, present there due to the influence of natural forces, or dictated by pure utility, and appearing over the last hundred years as elements shaping thew body of buildings, giving them a highly individualized, bold, „modern” character. in our presentation, we would like to show both examples of objects that could be inspired by such forms in comparison with what we believe could be the starting point for their authors, as well as objects where the analogical form may be quite accidental and potential sources of future inspiration, not necessarily minimalist.

Opis

Słowa kluczowe

Norwegia, architektura nowoczesna, architektura tradycyjna, Norway, modern architecture, traditional architecture

Cytowanie

Pardała W., Augustyniak M., Oni to już dawno mieli! – czyli o historycznych, organicznych i dyktowanych przez funkcję źródłach współczesnych form w architekturze norweskiej. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 55-67, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.5.