Wybrane instrumenty wspierające menedżera w zarządzaniu wiedzą

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Wiedza bez przełożenia na konkretne działania jest dzisiaj bezużyteczna, dlatego tak ważne jest zarządzanie nią. W opracowaniu zwrócono uwage na role menedżerów w zarządzaniu wiedza i zasygnalizowano problematykę instrumentów wspierających ten proces. Na podstawie badań przeprowadzonych w PIW WIFAMA – PREXER Sp. z o.o. wskazano przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce.
Knowledge without translating into concrete actions is now useless, so it's important to manage it. In this paper we have presented the role of managers in knowledge management and signalized the role of instruments supporting this process. Based on research carried out in the PIW WIFAMA – PREXER Sp. z o.o. we have pointed out the examples of solutions which were used in practice.

Opis

Słowa kluczowe

menedżer, zarządzanie wiedzą, studium przypadku, manager, knowledge management, case study

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.53 s.99-107 sum.