Occurrence of strick-slip phenomenon.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Abstrakt

A self-excited system wit h unilateral friction contact modelled by a two degrees-of-freedom mechanical system, where the normaI farce varies during displacement of a block has been studied. The constructed real laboratory rig approximates the investigated system, and it includes feedback reinforcement of the friction force acting on the vibrated block. Some methods of data acquisition and data handling procedures are proposed for experimentally observed results and data collection. A novel static friction force model for both positive and negative velocities of the base is proposed.
Analizie poddany jest układ samowzbudny z jednostronnym kontaktem ciernym, który zamodelowano jako układ mechaniczny o dwóch stopniach z tarciem oraz ze zmienną siłą nacisku wywieraną na podstawę podczas przemieszczenia się badanego ciała sztywnego. Skonstruowane stanowisko doświadczalne przybliża w pewnym stopniu rozważany układ i zawiera sprzężenie ruchu drgającego ciała z siłą normalną pochodzącą od nacisku. Zgodnie z obserwacjami eksperymentalnymi i dla zmierzonych sygnałów podano metody akwizycji danych oraz procedury ich obsługi. Zaproponowano nowy, statyczny model siły tarcia dla odpowiednich dodatnich i ujemnych prędkości przemieszczania się podstawy.

Opis

Słowa kluczowe

stick-slip dynamics, friction force model, numerical analysis, experiment, zjawisko typu stick-slip, układ samowzbudny, tarcie, zmienna siła nacisku, jednostronny kontakt cierny

Cytowanie

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007 Vol.45 nr 1 s.33-40, streszcz.