Macroenvironment analysis of the heating installations market in Poland - impact of local and global factors

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

The main aim of this paper is to analyse the heating installations market in the macroenvironmental context. In this paper the objectives of the macroenvironment analysis will be presented and the current state of the HVAC branch in our country will be assessed Finally, the PEST analysis will conclude all the considerations.
Celem powyższego artykułu jest analiza polskiego rynku instalacji grzewczych w kontekście makrootoczenia. Zostaną zaprezentowane główne założenia analizy makrootoczenia, a także oceniony zostanie obecny stan branży grzewczej. Rozważania podsumowane będą analizą PEST.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2015 z. 59 s. 101-118, sum.