Termokatalityczna degradacja polimerów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Komitet Redakcyjny : Zarzycki Roman Skrzypski Jerzy Ledakowicz Stanisław Tarkowski Stanisław
Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Słowa kluczowe

polimery - deterioracja, tworzywa sztuczne - podział, termiczne metody rozkładu, przetwarzanie odpadów sztucznych, utylizacja odpadów sztucznych, termo-katalityczna degradacja, polymers - deterioration, plastics - division, thermal decomposition methods, processing of artificial waste, utilization of artificial waste, thermo-catalytic degradation

Cytowanie