Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi

dc.contributor.advisorMikołajczyk, Teresa
dc.contributor.authorBoguń, Maciej
dc.contributor.reviewerLipp-Symonowicz, Barbara
dc.contributor.reviewerBłażewicz, Stanisław
dc.date.accessioned2021-06-24T06:54:43Z
dc.date.available2021-06-24T06:54:43Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractW oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ceramiczne nanododatki: krzemionkę, hydroksyapatyt, montmorylonit. Udowodniono prawidłowość przyjętej w pracy hipotezy, iż uzyskanie włókien z nanokompozytu PAN, łączących w sposób unikatowy cechy podwyższonej porowatości z wytrzymałością właściwą odpowiednią do ich karbonizacji, jest możliwe w wyniku zmiany mechanizmu procesu zestalania z dyfuzyjnego w kierunku kroplowego. Sformułowano ogólną zasadę wytwarzania tego typu włókien. Wykazano, iż z wprowadzeniem etapu ultradźwiękowego rozpraszania nanododatku do procesu wytwarzania prekursorowych włókien PAN, związana jest transformacja struktury drobnoporowatej w makroporowatą, bądź zbliżoną do makroporowatej. Przeprowadzono analizę porównawczą, wpływu obecności w tworzywie włóknotwórczym poszczególnych rodzajów ceramicznych nanododatków na zmiany struktury nadmolekularnej, porowatości oraz właściwości wytrzymałościowych i termicznych włókien poliakrylonitrylowych. Stwierdzono, iż z wprowadzeniem do włókien nanohydroksyapatytu (HAp) związana jest transformacja struktury mezomorficznej występującej we włóknach PAN, w stricte krystaliczną. Dla włókien, zawierających montmorylonit (MMT), wykazano występowanie zjawiska częściowej eksfoliacji oraz zmniejszenia odległości międzywarstwowych MMT. W oparciu o mikroanalizę rentgenowską (SEM+EDS) oceniono równomierność rozłożenia wprowadzonych do włókien nanododatków.pl_PL
dc.description.abstractOn the basis of the research carried out, which conceraed the influence of the basie spinning and drawing process parameters on the structure and properties of the fibres obtained, the conditions for manufacturing a new generation of PAN precursor fibres were elaborated. These fibres are characterised by including ceramic nanoadditions, such as silica, hydroxyapatite, and monmorillonite. The correctness of the hypothesis assumed that obtaining PAN nanocomposite fibres, which would join the feature of increased porosity with tenacity suitable for their carbonisation, is possible by changing the solidification process from a diffusive into the direction of a drop-type kind was confirmed. A general rule of manufacturing fibres of such kind was formulated. It was indicated that applying the process of ultrasound dispersion of the nanoaddition into the technology of manufacturing PAN precursor fibres is related with a transformation of the fibre structure from a fine-porous structure into a macro-porous or similar to a macro-porous structure. A comparative analysis was carried out, which concerned the influence of the presence of different kinds of ceramic nanoaddtitions in the fibre matter on the changes of the supermolecular structure, the porosity, the tensile strength, and the thermal properties of polyacrylonitrile fibres. It was indicated that introducing nanohydroxyapatite (HAp) into the fibre matter causes a transformation of the mesomorphic structure occurring in PAN fibres into a pure crystalline. The phenomenon of partially exfoliation was indicated for fibres, which include montmorillonite (MMT); a decrease in the MMT interlayer distances was also observed. A uniform distribution of the nanoadditions inserted into the fibres was evaluated on the basis of an X-ray micro-analysis (SEM + EDS).en_EN
dc.identifier.citationBoguń M., Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 19-39, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.19-39.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/tex.2008.64.19-39
dc.identifier.doi10.34658/tex.2008.64.19-39
dc.identifier.issn0076-0331
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3653
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/tex.2008.64.19-39
dc.language.isoplpl_PL
dc.page.numbers. 19-39
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISSN 0076-0331.
dc.rightsFair use conditionen_EN
dc.rightsDla wszystkich w zakresie dozwolonego użytkupl_PL
dc.rights.licenseLUT Licenceen_EN
dc.rights.licenseLicencja PŁpl_PL
dc.subjectwłókno poliakrylonitrylowepl_PL
dc.subjectwłókna prekursorowepl_PL
dc.subjectnanododatki ceramicznepl_PL
dc.subjectmikroanaliza rentgenowskapl_PL
dc.subjectpolyacrylonitrile fibreen_EN
dc.subjectprecursor fibresen_EN
dc.subjectceramic nanoparticlesen_EN
dc.subjectX-ray microanalysisen_EN
dc.titleNowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymipl_PL
dc.title.alternativeNew generation precursor pan fibres containing deramic nanoparticlesen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN

Pliki

Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
2_Nowej_gener_Bogun_2008.pdf
Rozmiar:
5.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: