Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology Library
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Mijają lata. Odchodzą ludzie, czas zaciera po nich ślady. Tracą blask i przestają budzić emocje nawet najbardziej znaczące dla naszego życia zdarzenia. Bledną w pamięci zarówno te mało istotne, niezbyt przyjemne jak i te doniosłe i budujące fakty z przeszłości. Wypadki, które mocno ważyły na dniu wczorajszym, i bez których być może nie byłoby Biblioteki Politechniki Łódzkiej dnia dzisiejszego, albo wyglądałaby zupełnie inaczej. Tym bardziej ulatują z pamięci sprawy zupełnie błahe, epizody, które nie wpływały na bieg dziejów, ale które składały się na codzienne życie często utrudniając je, lecz czasem także dodając mu kolorytu. Takie, które zachowuje się we wdzięcznej pamięci i te, które najchętniej chciałoby się z niej wymazać. Wszystkie one składają się na 62-letnią historię Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Historię, którą warto chyba przypomnieć, żeby zrozumieć i uwierzyć, że dzieje Biblioteki to ogromny zbiorowy wysiłek kilku pokoleń, które w imię jak najlepszych intencji, na miarę zdolności, sił, warunków i możliwości, pracowały na jej obecny wizerunek. Taka właśnie idea przyświecała pomysłodawcom niniejszego opracowania, czyli obecnemu kierownictwu Biblioteki. Chęć, a zapewne i potrzeba przypomnienia tych odległych, żarliwych lat tworzenia, trudnego budowania, wzrostu, przekształcania, zmagania się z nie zawsze przyjazną rzeczywistością w staraniach o rozwój Biblioteki. Czasów, które dla dzisiejszej kadry bibliotecznej są zupełnie nieznane, tak jak dla niemałej części młodszego pokolenia naszego społeczeństwa mało znana jest najnowsza, rodzima historia. Również pragnienie zapisania i utrwalenia dla potomnych wydarzeń z tych jeszcze niezbyt odległych lat, a także dokonań dnia dzisiejszego.

Opis

Zdjęcia nr 1 i 2 pochodzą ze zbiorów Pracowni Historycznej PŁ, pozostałe ze zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej

Słowa kluczowe

Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej - historia, Lodz University of Technology Library, Lodz University of Technology Library - history

Cytowanie

Garnysz Cz., Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii., Wydawca Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISBN 978-83-920302-6-3.