New Gasostatic Borehole Bearings - Construction and Research

Ładowanie...
Miniatura

Data

2016

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn.

Abstrakt

In the article the origin of creation, construction as well as the research of the novel gasostatic borehole bearings are presented. In the first part of the paper the information on the construction of the bearing is outlined whereas in the second part the methodology of the experimental and numerical research as well as obtained results are described. The paper is summarized with the conclusions of the research and suggestions due to commercial application of the bearings.

Opis

Słowa kluczowe

aerostatic bearings, bearings systems, gas compressor bearings, łożyska aerostatyczne, systemy łożysk, łożyska sprężarki gazowej

Cytowanie

Mechanics and Mechanical Engineering Vol. 20, No. 1, 2016, str. 33-41