Przygotowanie powierzchni próbek ze stali X38CrMoV5-1pod powłoki ochronne metodą szlifowania elektroerozyjnego AEDG i polerowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

W artykule przedstawiono technologię przygotowania powierzchni próbek ze stali narzędziowej X38CrMoV5-1 z zastosowaniem szlifowania elektroerozyjnego AEDG i polerowania mechanicznego. Zakres badań obejmuje porównanie struktury geometrycznej powierzchni SGP ukształtowanej w procesach szlifowania AEDG, polerowania oraz po wytworzeniu warstw ochronnych PVD typu: TiC+a-C:H oraz MoS2TiW. Do pomiarów geometrii powierzchni w poszczególnych etapach zastosowano mikroskop konfokalny (CLSM) oraz profilometr mechaniczny i optyczny.
In the paper the technology of surface layer preparation of samples made of X38CrMoV5-1 tool steel with using abrasive electrodischarge grinding (AEDG) and mechanical polishing. The range of investigations include comparison of surface texture formed in processes of AEDG grinding, polishing and after manufacturing of PVD protective coatings type TiC+a-C:H and MoS2TiW. For measurements of surface geometry after separate stages the confocal laser scanning microscopy (CLSM), mechanical and optical profiler have been used.

Opis

Słowa kluczowe

powłoki ochronne, szlifowanie elektroerozyjne, polerowanie mechaniczne, szlifowanie AEDG, mikroskop konfokalny, profilometr mechaniczny

Cytowanie

Mechanik 2013 nr 8-9 + 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.144-151