Wino – połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę i możliwości inwestowania na słabo opisanym rynku win inwestycyjnych, będącym jednym z rodzajów inwestycji alternatywnych. Omawia również główne cechy niniejszego rynku oraz najbardziej popularne indeksy cen, publikowane przez londyńską giełdę win Liv-ex.
This article presents the characteristics and opportunities of the poorly described, wine investments market, which is one of the types of alternative investment. It also discusses the main features of this market and the most popular price indices published by the London Fine Wine Market: Liv-ex.

Opis

Słowa kluczowe

inwestycje alternatywne, inwestycje w wino, alternative investments, wine investments

Cytowanie

Antczak, A. (2017). Wino – połączenie alternatywnego inwestowania środków pieniężnych i pasji . Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 68(1217), 5-15. https://doi.org/10.34658/oiz.2017.68.5-15