Wpływ współpracy partnerskiej firm na funkcjonowanie łańcucha dostaw.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę oddziaływania kooperacji firm na działanie łańcuch dostaw we współczesnym przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na istotność partnerskich relacji, uwypuklono znaczenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwiających harmonijne działanie oraz zwrócono uwagę na koncepcje logistyczne stanowiące wsparcie dla rozwoju współpracy.
The article considers the impact o f cooperation o f companies subject to the supply chain in the modern enterprise. Attention was drawn to the importance of partner relationships, the importance o f innovative solutions allowing for smooth operation was highlighted, and attention was drawn to the logistics concepts in support of the development cooperation.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012 wyd. spec., s.105-121 sum.