Analysis of the traction drive work with permanent magnet synchronous motor

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

The work aims at a discussion of policies and strategies for control and review of the current uses of permanent magnet motor drives for traction in Polish and foreign constructions. As part of this work was a laboratory drive with permanent magnets synchronous motor fed by frequency converter described and reviewed. The laboratory tests, present the characteristics of the drive permanent magnet synchronous motor which shows that the discussed drive is fully suitable for traction applications.
Obecnie coraz większą uwagę konstruktorów elektrycznych napędów trakcyjnych przyciągają silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. W artykule opisano obecne osiągnięcia w dziedzinie wdrożeń silników synchronicznych do napędów trakcyjnych oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych napędu z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi współpracującego z przemiennikiem częstotliwości. Omówiono uzyskane charakterystyki oraz przedstawiono zalety tego typu napędu w zastosowaniach trakcyjnych.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2009 z.119 s.17-27 streszcz.