Polskie instalacje do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

spalanie odpadów medycznych, spalanie odpadów weterynaryjnych, termiczne unieszkodliwianie odpadów - polskie intalacje, incineration of medical waste, incineration of veterinary waste, thermal treatment of waste - Polish installations

Cytowanie

Wielgosińki G., Polskie instalacje do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych. W: Gospodarka odpadami medycznymi, Wielgosiński G. (red.), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 47-63, ISBN 83-86492-23-6.