Wpływ zastosowania schłodzonego strumienia powietrza jako dodatkowego czynnika chłodzącego na jakość powierzchni uzyskanej po procesie szlifowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Praca obejmuje, badania zastosowania dodatkowego sprężonego i schłodzonego powietrza, jako dodatkowego czynnika chłodzącego do metody smarowania za pomocą mgły olejowej. Dzięki takiemu sposobowi chłodzenia i smarowania strefy szlifowania, uzyskać można poprawę jakości powierzchni po procesie obróbczym. Uzyskane przy tym sposobie smarowania parametry chropowatości okazały się niższe niż w przypadku zastosowania smarowania strefy szlifowania tylko za pomocą metody MQL. Jest to nowa proekologiczna - hybrydowa metoda chłodząco-smarująca łącząca zalety metody MQL i sprężonego schłodzonego powietrza.
This thesis concerns testing the application of additional compressed and chilled air as an additional coolant to a method of lubrication with the oil mist. This way of cooling and lubrication of the grinding zone can lead to improving the quality of a surface of the grinding process. The surface roughness parameters and the forces during the grinding obtained through that way lubrication turned out to be lower than in case of spreading the grinding zone by using MQL method. This is a new, environment-friendly, hybrid method combining the advantages of MQL method and of com-pressed cooled air.

Opis

Słowa kluczowe

szlifowanie, proces szlifowania, schłodzone powietrze, czynnik chłodzący, mgła olejowa, strefa szlifowania, parametry chropowatości, sprężone schłodzone powietrze, proekologiczno-hybrydowa metoda, metoda chłodząco-smarująca

Cytowanie

Mechanik 2014 R.87 nr 8-9 + 3 dyski optyczne (CD-ROM) CD-ROM s.319-322, sum.