Monitoring technologiczny w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym.

Brak miniatury

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych
Lodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery.

Abstrakt

Sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga monitoringu technologicznego urządzeń w nim zainstalowanych. W artykule przedstawiona została charakterystyka łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ogólny opis monitoringu i wizualizacji parametrów pracy jego urządzeń. Omówiono także monitoring i wizualizacje procesów produkcji wody na przykładzie wodociągu „Dąbrowa”. Scharakteryzowane zostało również działanie systemu monitoringu technologicznego i wizualizacji pracy łódzkiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto dokonano oceny pewności działania monitoringu technologicznego zainstalowanego w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym.
Efficient usage of water-sewage systems requires technological monitoring of each at the installed devices. This paper describes a characteristic of water-sewage systems in the city of Łódz, providing an overall description of monitoring and visualization of main attributes of devices. Additionally the monitoring system and visualization of water production processes in “Dabrowa” water systems is presented. This article also characterizes the water-sewage net in Łódz as well as technical monitoring and visualization of this network. Additionally, efficiency of the technical monitoring of the water-sevage network in Łódz is evaluated.

Opis

Słowa kluczowe

system wodno-kanalizacyjny, monitoring technologiczny, water-sewage system, technical monitoring

Cytowanie

Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, 2013 ; str. 41-54