Palność polimerów i materiałów polimerowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Abstrakt

[...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi o dynamice palności polimerów. Dotyczą one zjawisk zapłonu i rozprzestrzeniania się płomieni przebiegających w sposób kontrolowany lub żywiołowy. Prawa te są wspólne dla wszystkich materiałów palnych, a więc paliw stałych, płynnych, gazowych i polimerów. Spalanie czy palenie materiałów jest bowiem chemiczną reakcją utleniania, przebiegającą z wydzielaniem ciepła. W rozdziale 4 omówiono zjawisko dymotwórczości polimerów oraz właściwości trujące dymów. Rozdział 5 zawiera dyskusję metod badań palności polimerów. Metody badawcze i przyrządy pomiarowe dostarczają informacji o przebiegu procesu spalania polimerów i decydują o postępie w badaniach mechanizmów palności tych materiałów. W okresie po 1960 r. w laboratoriach opracowano bardzo dużą liczbę środków zwiększających odporność polimerów na spalanie. Wiele spośród nich znalazło powszechne zastosowanie. Nadal są prowadzone intensywne poszukiwania nowych, coraz bardziej skutecznych antypirenów. Rezultaty tych poszukiwań są prezentowane głównie w obszernej literaturze patentowej. Problemowi uniepalniania polimerów zostały poświęcone rozdziały 6 i 7. Ostatni, ósmy rozdział obejmuje podstawy nowoczesnej, niezwykle obiecującej dziedziny badań nanokompozytów polimerowych. Zdają się one spełniać marzenia badaczy poszukujących antypirenów. Nanoantypireny są dodawane w małych ilościach, wyróżniają się dużą skutecznością w uniepalnianiu polimerów. Dodatek ich poprawia właściwości użytkowe materiałów polimerowych.[...]

Opis

Słowa kluczowe

polimery, palność polimerów, zjawisko spalania, rozkład termiczny, polymers, combustibility of polymers, combustion phenomenon, thermal decomposition

Cytowanie

Janowska G., Przygocki W., Włochowicz A., Palność polimerów i materiałów polimerowych., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, ISBN 978-83-204-3299-2.