Numeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych
Lodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.

Abstrakt

Przepływ wokół turbiny wiatrowej Savoniusa o stałym przekroju został przeanalizowany przy pomocy symulacji quasi-2D oraz 3D w programie ANSYS CFX. Symulacje przeprowadzono tak, aby możliwe było porównanie ich wyników z danymi eksperymentalnymi innych badaczy. Przeanalizowano dwa projekty turbin: turbinę Savoniusa oraz Bacha. Referat zawiera analizę najbardziej charakterystycznych struktur przepływu oraz ich porównanie.
The flow around Savonius wind turbine with constant crosssections is examined by means of quasi-2D and 3D flow predictions executed in ANSYS CFX. Simulations were performed in a way allowing for a comparison with the wind tunnel data presented by other researchers. Two designs were simulated: the Classical and so-called Bach-type Savonius rotor. The paper presents systematic analysis of the most characteristic flow structures, which are identified and compared.

Opis

Słowa kluczowe

Savonius, turbina wiatrowa, Bach, CFD, wind turbine

Cytowanie

Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 143, 2013, str. 63-72