Efektywna reprezentacja dokumentów XML

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

Abstrakt

Artykuł omawia metody efektywnej reprezentacji dokumentów XML. Przedstawiono w nim opracowaną przez autorów transformację przekształcającą dokument XML do skróconej postaci, która następnie może być poddana dalszej kompresji algorytmami ogólnego przeznaczenia. Wyniki kompresji testowego zestawu dokumentów z użyciem transformacji zestawiono z wynikami dotychczas dostępnych algorytmów kompresji XML oraz ogólnego przeznaczenia. Uzyskana średnia poprawa stopnia kompresji wyniosła od 8% w stosunku do jednego z najlepszych znanych algorytmów, XMLPPM, do 38% dla algorytmu zaimplementowanego w programie Zip. Sprawdzono także, jak zastosowanie kompresji, z uwzględnieniem czasu dekompresji, przekłada się na czas oczekiwania na dokument przez użytkownika. Zbadano wpływ poszczególnych składników transformacji na końcowy efekt.

Opis

Seria : Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowanie. Badania Operacyjne i Systemowe

Słowa kluczowe

dokumenty XML, kompresja dokumentów, reprezentacja dokumentów, transformacja XWRT, XML documents, compression of documents, representation of documents, XWRT transformation

Cytowanie

Grabowski Sz., Swacha J., Skibiński P., Efektywna reprezentacja dokumentów XML. W: Badania operacyjne i systemowe 2006 : wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, Stachowicz Jan K. (red.), Straszak A. (red.), Walukiewicz S. (red.), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2006, s. 355- 366, ISBN 83-60434-22-0.