PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.
Researchers from Lodz University of Technology participate in the European FLEXIndustries consortium. Under the Horizon Europe project over EUR 17 million will be allocated for innovative solutions supporting smart energy transformation in large industrial plants. The partners from Turkey, Greece, Bulgaria, Spain, Italy and Poland will implement intelligent systems that ensure lower energy consumption, use of renewable energy sources, waste heat recovery and reduction of CO2 emissions.

Opis

More on the website „Życie Uczelni” – p.lodz.pl/en
Artykuł zamieszczony jest w : Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, nr 159, Luty 2022

Słowa kluczowe

projekt Horyzont Europa, inteligentna transformacja energetyczna, project Horizont Europe, smart energy transformation

Cytowanie

Życie Uczelni : biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej nr 159, s. 6-7 (2022)