Systemy zaopatrzenia w energię cieplną, a problemy aerosanitarne w aglomeracji łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2004

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

aglomeracja łódzka - energia cieplna, Łódź - zaopatrzenie w energię cieplną, problemy aerosanitarne - aglomercja łódzka, Łódź agglomeration - thermal energy, Łódź - thermal energy supply, aerosanitary problems - the Łódź agglomeration

Cytowanie

Skrzypski J., Systemy zaopatrzenia w energię cieplną, a problemy aerosanitarne w aglomeracji łódzkiej. W: Zarządzanie energią w miastach, Zarzycki R. (red), Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, Łódź 2004, s. 208-232, ISBN 83-86492-26-0.