Charakterystyczne formy osadnictwa na Spiszu i ich ewolucja od średniowiecza po XXI w.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Na przestrzeni wieków Spisz był pod panowaniem różnych europejskich państw, a także ulegał falom kolonizacji niemieckiej oraz wołoskiej. Zasadniczą część niniejszego referatu stanowi charakterystyka typowych dla regionu układów przestrzennych osadnictwa wiejskiego charakterystyka przekształceń jakie na ich obszarze zachodzą, ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego po słowackiej i po polskiej części regionu na przełomie XX i XXI w.
Through the centuries, Špiš was ruled by various European countries, and was also a subject of waves of German and Wallachian colonization. The main part of this paper is the characteristics of the spatial systems of rural settlement typical for the region, and an analysis of the transformations taking place in Špiš region, with particular emphasis on spatial planning.

Opis

Słowa kluczowe

ruralistyka, osadnictwo, Spisz, wieś, planowanie przestrzenne, ruralism, settlment, Špiš, village, spatial planning

Cytowanie

Kowalczyk O., Charakterystyczne formy osadnictwa na Spiszu i ich ewolucja od średniowiecza po XXI w. W: Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć : monografia, Witkowski W. (red. nauk.), Striker J. (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, s. 165-185, ISBN 978-83-66741-07-2, doi: 10.34658/9788366741072.12